Praktijkinfo


Huisartsenpraktijk Hueting en Essers staat alleen open voor inwoners uit de gemeente Katwijk. Dit betekent dat alle inwoners uit Katwijk zich in principe kunnen aanmelden, maar dat in sommige gevallen een huisarts dichterbij kan worden geadviseerd.

Openingstijden
De praktijk is geopend op werkdagen van 08:00 tot 12:00 en van 13:30 tot 17:00.
Op donderdagmiddag is de praktijk vanaf 12:00 niet bereikbaar telefonisch. Wel worden op afspraak nog mensen geholpen. Via het praktijknummer is te horen wie er waarneemt, vrijwel altijd praktijk Moolenburgh.

Spreekuur
Zowel 's ochtends als 's middags houdt de huisarts een spreekuur, uitsluitend op afspraak. Hiervoor kunt u bij voorkeur tussen 8-10:30 telefonisch een afspraak maken. U krijgt dan de praktijkassistente aan de lijn, die met u de afspraak maakt. Dit kan betekenen dat zij u vraagt waarvoor u de arts wilt raadplegen. Zo kan zij beter bepalen welk tijdstip voor u en de arts het best geschikt is. Voor elke afspraak wordt 10 minuten gereserveerd en elke afspraak geldt voor één patiënt. Als u denkt meer tijd nodig te hebben, kunt u dit bij het maken van de afspraak melden aan de praktijkassistente. Kan een gemaakte afspraak niet doorgaan, meld dit dan zo snel mogelijk.

Indien uw situatie om consultatie van een arts vraagt en een bezoek aan de praktijk niet mogelijk maakt, leggen we huisbezoeken af. Dit vindt doorgaans plaats tussen 11:30 en 13:45.
Kan een gemaakte afspraak niet doorgaan, meld dit dan zo snel mogelijk.

Praktijklijn: 071-2001012 toets 3
Voor afspraken, aanvragen visites en telefonische consulten tussen 08:00-10:30.
Voor uitslagen van bijvoorbeeld bloedonderzoek of röntgenonderzoek tussen 11:30-12:00.

Herhaalreceptenlijn: 071-2001012 toets 2
24 uur per dag aanvragen van herhaalrecepten. Voor 11:00 uur 's morgens ingesproken de volgende werkdag na 15:30 bij uw apotheek.

Spoedlijn: 071-2001012 toets 1
Spoedgevallen gaan uiteraard voor! U kunt tijdens werktijden gebruik maken van het spoednummer. Bij onterecht gebruik van het spoednummer wordt u terugverwezen naar het praktijknummer. De spoedlijn moet namelijk beschikbaar blijven voor echte spoed.

Na 17:00 en in het weekend wordt waargenomen door de DDDB.
Na 17:00 en in het weekend wordt de praktijk waargenomen door de doktersdienst te Voorhout huisartsenpostduinenbollenstreek.nl. Telefoonnummer 0252-240212.
Ook hierbij geldt eerst telefonisch overleg voordat u naar de post toegaat.

Vakanties
De praktijk is tijdens vakanties gesloten en wordt overdag waargenomen door Huisartsenpraktijk Moolenburgh, Kon. Julianalaan 4 te Katwijk. Telefoonnummer 4013 222. Consulten vinden plaats na telefonisch overleg. Klik hier voor de data van vakanties.

Spoed:

071-2001012 | Toets 1

Recepten:

071-2001012 | Toets 2

Uw (herhaal)recepten nu online aanvragen

Assistente:

071-2001012 | Toets 3

info@huetingessers.nl

Intercollegiaal:

071-2001012 | Toets 5

Fax:

071-4078053

(herhaal)recepten