071 2001 012
Spoedlijn: Toets 1
Overrijn 7
2223 ER Katwijk a/d Rijn

Geschiedenis

De grondlegger van de huisartsenpraktijk is de heer J. Hueting, geboren te Zutphen 1870, overleden te Oegstgeest 1941.
Na vier jaar gepraktiseerd te hebben in ‘t Zand (NH) begon hij op 1 oktober 1900 zijn praktijk te Katwijk a/d Rijn, Voorstraat 33, het huidige Rijnstraat 42.

Het echtpaar J. Hueting en Ch.M. Hueting-Heybroek kreeg 5 zoons, waarvan de oudste huisarts werd in Zwolle, de derde zoon tandarts in Katwijk (overleden1950). De vierde zoon Wim werd huisarts in Katwijk en later Rotterdam. De jongste zoon Henk (1908) tenslotte werd huisarts en opvolger van de praktijk in 1938.

Het echtpaar H.M. Hueting en M. Hueting-Evers (1913) oefende de praktijk uit van 1938 tot 1976. Zij kregen vier kinderen waarvan de twee jongste huisarts zijn geworden. Evert (1953) is huisarts in Berkel en Roodenrijs en Henk (1946) werd de opvolger in 1976.

Het echtpaar H.M.Hueting-en M.Hueting-Koops (1946) is in 1974 mee gaan werken in de praktijk en is sinds 1 febr. 1976 (nog steeds op Rijnstraat 42) de praktijk voort gaan zetten. Tot dan was de praktijk apotheekhoudend geweest, maar dat was na de overname niet meer toegestaan. De eerste jaren was Henk Hueting ook nog verloskundig actief, dit stopte in 1989.
Zij hebben twee dochters, de oudste, Leontien (1975)  is anesthesieverpleegkundige en de jongste, Jet (1977)  sinds 01-12-2006 huisarts en per 01-01-2007 medewerker in de praktijk.
Vanaf 1 januari 2008 vormden vader en dochter een maatschap.

Door de toegenomen activiteiten in de praktijkvoering werd het onmogelijk om de werkzaamheden op verantwoorde wijze uit te blijven voeren in het oude huis (bouwjaar ca. 1740).
Er was één spreekkamer, één assistentenkamer (7 treden omhoog) en een wachtkamer. Dat alles in dezelfde gang waar huiskamer en keuken op uit kwamen, geen privacy dus.

Sinds januari 2004 is de praktijk gevestigd in een deel van de toenmalige nieuwbouw van verpleeghuis “De Wilbert”, Overrijn 7, ca. 300 meter verwijderd van de oude plek.
Daar is beschikking over 3 spreekkamers, een ruime assistentenkamer, wachtkamer, (invaliden-) toiletten en met gebruikmaking van de receptie (en andere faciliteiten) van het verpleeghuis.
Door veranderingen in de gezondheidszorg, zoals controle van suiker- en longpatiënten door een zogeheten POH (praktijkondersteuner huisarts), werd in 2009 een 4e spreekkamer in gebruik genomen.

Per 1 oktober 2010 heeft dhr. H.M. Hueting zijn praktijk neergelegd wegens pensionering en heeft zijn dochter Jet, mw. H.M. Hueting, de praktijk voortgezet.

In 2013 is, na een prettige kennismakingsperiode van ruim anderhalf jaar, besloten om de praktijk gezamenlijk met dhr. H. Essers voort te zetten. Jet Hueting en Hans Essers (Eindhoven, 1973) zijn per 1 januari 2013 geassocieerd tot “Huisartsenpraktijk Hueting & Essers. 

In 2015 hebben we de eerste maal voldaan aan criteria voor NHG-praktijkaccreditering. Sindsdien wordt de kwaliteit van zorg cyclisch onder de loep genomen middels audits via organisatie NPA. Verder werken we al geruime tijd samen met de meeste huisartsenpraktijken in de gemeente Katwijk op medisch-inhoudelijk gebied samen; dit onder de noemer van ‘Zorggroep Katwijk’. Die valt als wijksamenwerkingsverband weer onder de regionale koepelorganisatie Rijn & Duin.  

De laatste jaren hebben we de praktijk wat opgeknapt, nieuwe vloeren in de kamers en gang, gekleurde wanden in de spreekkamer en de installatie van airconditioning. Sinds 2017 dragen we verder bij aan de opleiding van huisartsen in opleiding. Begin 2023 hebben we het predikaat ‘Academische huisartsenpraktijk’ gekregen; dit in verband met onze bijdrage aan academische studies en opleiding voor huisartsen.

Katwijk, mei 2023

©2024 Huisartsenpraktijk Hueting & Essers Privacyreglement

Webontwikkeling: 2nd Chapter