071 2001 012
Spoedlijn: Toets 1
Overrijn 7
2223 ER Katwijk a/d Rijn

Vakantie praktijk 23 oktober t/m 27 oktober

De praktijk is van 23 t/m 27 oktober vanwege vakantie gesloten.

Voor vragen die echt niet kunnen wachten tot na onze vakantie kunt u bellen met huisartsenpraktijk Moolenburgh via 071-4013222.

De spreekuren van praktijkondersteuners Nelleke Knöps en Ellen van Tongeren gaan wel door.

Coronavaccinaties

Let op, voor alle vragen betreffende de coronavaccinatie verwijzen wij u
naar de website van het RIVM, u kunt vanaf half oktober zelf een
afspraak maken bij de GGD via planjeprik.nl of 0800 7070.

Mensen van 60 jaar en ouder ontvangen vanaf 19 september een
uitnodigingsbrief voor de coronaprik van het RIVM.

Mensen van 18 jaar tot en met 59 jaar die jaarlijks worden uitgenodigd
voor de griepprik, zorgmedewerkers en zwangeren krijgen geen
uitnodigingsbrief. Dat geldt ook voor mensen buiten deze groepen die
toch gevaccineerd willen worden, vanwege bijvoorbeeld een kwetsbaar
gezinslid of op advies van een behandelend arts. U kunt ook vanaf half
oktober zelf een afspraak maken bij de GGD via planjeprik.nl of 0800
7070.

U vindt meer informatie RIVM coronavaccinatie

©2024 Huisartsenpraktijk Hueting & Essers Privacyreglement

Webontwikkeling: 2nd Chapter